Rahim Kanseri Nedir?

 

Rahim (uterus) şekil olarak bir armuda benzer. Uterusun bir kas tabakası ve endometriyum adı verilen iç tabakası mevcuttur.Doğurganlık döneminde bu iç bölge  adet kanaması sırasında dökülerek her ay yenilenir. Bir siklus döneminde , kanama sırasında bu tabaka döküldüğü için oldukça incelir ve ilerleyen günlerde yumurtalıklardan salınan östrojen ve progesteron hormonlarının etkisi ile kalınlaşır ve eğer gebelik oluşursa embriyo için yataklık yapar.   Gebelik oluşunca, embriyo endometriyum tabakasına yerleşir ve gelişir. Doğurganlık dönemi sonrasında (menopozda) , endometriyum tabakası hormonal etki ortadan kalktığı için incelir.

Endometriyum tabakası yumurtalıklardan salınan veya dışarıdan alınan hormonlara duyarlı bir dokudur. Hormonal bozukluklara bağlı olarak veya doktor kontrolü dışında alınan hormonlara bağlı olarak , eğer zamanında teşhis ve tedavi edilmez ise, endometriyum tabakasında zaman içinde hücresel değişiklikler ve neticesinde rahim iç tabakasında kanser  gelişebilir.

Şikayet

En sık karşılaşılan şikayet vajinal kanamadır. Menopoz sonrası dönemde olan vajinal kanamalarda mutlaka endometriyum kanseri ekarte edilmelidir. Menopoza yakın dönemde olan düzensiz kanamalar da endometriyum kanserinin bulgusu olabilir. Genç yaşta nadiren endometriyum kanseri gelişir.  Ancak, her türlü düzensiz kanama durumunda da endometriyal bir patolojinin varlığı ekarte edilmelidir. Servikal smearde saptanan anormal hücre ( atipik glandüler hücre) varlığında da endometriyal bir patoloji söz konusu olabilir. Böyle bir bulgu saptandığında, uterin kanama olsun veya olmasın , endometriyal küretaj yapılmalıdır.